ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ o-net ม.3
ประกาศผลสอบ o-net ม.3
25 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบ o-net ป.6
ประกาศผลสอบ o-net ป.6
04 ก.พ. 60 สอบ o-net ป.6
สอบ o-net ป.6
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ o-net ม.3
สอบ o-net ม.3
25 พ.ย. 59 กิจกรรม วันวชิราวุธ
โรงเรียนบ้านตามูล