ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 65 นักเรียน รับวุฒิการศึกษา
25 มี.ค. 65 งานบัณฑิตน้อย / ปัจฉิมฯ
21 มี.ค. 65 ถึง 25 มี.ค. 65 ส่ง ปพ.5 / เอกสารประจำชั้นเรียนที่ฝ่ายวิชาการ
14 มี.ค. 65 ถึง 18 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียน
16 ก.พ. 65 วันมาฆบูชา
15 ก.พ. 65 กิจกรรมเวียนเทียน/เข้าวัดฟังธรรม
14 ก.พ. 65 ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ครั้งที่ 2
13 ก.พ. 65 สอบโอเน็ต ม.3
12 ก.พ. 65 สอบโอเน็ต ป.6
03 ม.ค. 65 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
01 ม.ค. 65 ถึง 02 ม.ค. 65 หยุดปีใหม่
31 ธ.ค. 64 หยุดวันสิ้นปี
30 ธ.ค. 64 หยุดกรณีพิเศษ
10 ธ.ค. 64 วันรัฐธรรมนูญ
06 ธ.ค. 64 ชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
03 ธ.ค. 64 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติทำดีเพื่อพ่อ
26 พ.ย. 64 สอบธรรมศึกษา
19 พ.ย. 64 กิจกรรมวันลอยกระทง
08 พ.ย. 64 ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ครั้งที่ 1
01 พ.ย. 64 ถึง 31 มี.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564