ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสมฤดี เชิดกายเพชรา
ครูสมฤดี เชิดกายเพชรา