ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสมควร ลิ้มเจริญ
ครูสมควร ลิ้มเจริญ