เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
 

เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)

 

โรงเรียนบ้านตามูลเราหวังเกื้อกูลร่วมพัฒนา      

อ่านเขียนเรื่องเรียนเป็นใหญ่                        

ใฝ่รู้มีครูเคียงข้าง                                     

* คุณธรรมแนะนำมาให้ ( ซ้ำ * )                            

โรงเรียนบ้านตามูลเราหวังเกื้อกูลร่วมพัฒนา      

ส้มฟ้า กีฬาเราเด่น                                    

จริยาพาทีมีให้                                        

** อนามัยมิให้ข้องขัด ( ซ้ำ ** )                 

โรงเรียนบ้านตามูลเราหวังเกื้อกูลร่วมพัฒนา      

พรั่งพร้อมล้อมความร่มรื่น                           

รักษา รู้ค่าท้องถิ่น                                    

*** ชุมชนของคนใกล้ป่า ( ซ้ำ *** )             

โรงเรียนบ้านตามูลเราหวังเกื้อกูลร่วมพัฒนา      

ทิวสนยืนต้นสง่า                                               

หลายปีความดีเคียงคู่                                 

**** สุกสกาวสอยดาวดวงเด่น ( ซ้ำ **** )    

โรงเรียนบ้านตามูลเราหวังเกื้อกูลร่วมพัฒนา                

ชุมชนและการศึกษาเพราะก้าวนำพาวิชาใส่ตน

มั่นเพียรสนใจจะไม่อับจน

เป็นแสงสว่างส่องข้างชุมชน

ประทับสู่ใจเอาไว้ทุกคน

ชุมชนและการศึกษาเพราะก้าวนำพาวิชาใส่ตน

กฎเกณฑ์รู้เป็นเช่นปัญญาชน

ระเบียบวินัยเราได้ฝึกฝน

หมั่นพร้อมปฏิบัติกิจวัตรอดทน

ชุมชนและการศึกษาเพราะก้าวนำพาวิชาใส่ตน

พันธุ์ไม้ดาษดื่นชื่นในกมล

ทำมาหากินไม่มีขัดสน

อนุรักษ์สืบมากันทั้งตำบล

ชุมชนและการศึกษาเพราะก้าวนำพาวิชาใส่ตน

เป็นคุณ เป็นค่า ผ่านมาร้อนฝน

ศักดิ์ศรีมีอยู่สู้และอดทน

เราร่มเย็นไปพร้อมชุมชน

ชุมชนและการศึกษาเพราะก้าวนำพาวิชาใส่ตน

*** จบ ***