ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 14 มี.ค. 2565 - 18 มี.ค. 2565
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 2 มี.ค. 2565 - 11 มี.ค. 2565
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 65
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 16 ม.ค. 2565
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 3 ม.ค. 2565
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 10 ธ.ค. 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 20 กันยายน - 9 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 64
ประกาศ..เลื่อนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 14 - 30 มิ.ย.64
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ประกาศ..รับค่าเครื่องแบบ+อุปกรณ์การเรียน+ใบงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศ..รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศ...รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
ประกาศ..แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
ประกาศ..ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (ฉบับที่ 3)
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
ประกาศ..ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2)
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
ประกาศ..ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 63
ประกาศ...การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63
ประกาศ...การเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 63
ประกาศ..แจ้งการรับเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
เลื่อนเปิดเทอม 1/2563
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับ อ.1 - ม.3
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63