ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:13  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตร หลักสูตรหน้าที่พลเมืองดิจิทีล สำหรับครูประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:13  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)
ชื่ออาจารย์ : นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:12  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗)
ชื่ออาจารย์ : นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:11  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)
ชื่ออาจารย์ : นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:11  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus:C4T-Python)
ชื่ออาจารย์ : นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:09  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus:C4T-Scratch)
ชื่ออาจารย์ : นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:09  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ชื่ออาจารย์ : นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:07  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙)
ชื่ออาจารย์ : นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:06  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม หลักสูตร หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)
ชื่ออาจารย์ : นายการัณยภาสญ์ พิพัฒน์ปรีดาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,14:04  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..